Prieťahy v konaní vo veci utopených šteniat v Holíči

Ďalšie odročenie pojednávania v prípade utopených šteniat príslušníkmi Mestskej polície Holíč. Hrozia prieťahy v konaní.

2.júla sa v budove Okresného súdu v Skalici, konalo pôvodne odročené hlavné pojednávanie v trestnej veci voči obžalovaným: príslušníčke Mestskej polície Holíč v aktívnej službe – Marte B. a Petrovi M., obžalovanými z trestného činu týrania zvierat podľa § 378/1c), 2a), b) TZ, ktorého sa mali dopustiť na šteňatách dňa 26.8.2016 v Holíči ako príslušníci Mestskej polície Holíč. Päť asi trojmesačných šteniat mali počas nočnej služby zaživa nahádzať do odľahlej žumpy za mestom, kde sa tieto utopili. Pojednávanie v pôvodnom termíne neprebehlo z dôvodu ospravedlnenia sa jedného z obhajcov a nedostavili sa ani obžalovaní, a to bez riadneho odôvodnenia, potvrdenia o práceneshopnosti a pod. Preto bol proces odročený na 2. júla 2018. Sudca sa súčasne vyjadril, že v prípade, že sa účastníci nedostavia ani v novom termíne, uloží im poriadkovú pokutu až do 1500 Eur.

V prvom neverejnom rozhodovaní sudcu boli obžalovaní uznaní vo veci vinnými trestným rozkazom a boli odsúdení len na peňažný trest, voči ktorému podali odpor. V prípade § 378 2a) Trestného zákona ide o tzv. kvalifikovanú, t.j. závažnejšiu skutkovú podstatu. V prípade uznania vinným z tohto trestného činu v kvalifikovanej skutkovej podstate je stanovená trestná sadzba od 1-5 rokov odňatia slobody. Obžalovaní neboli postavení mimo službu.

Obžalovaní aj svedkovia boli vypočutí, jeden z obžalovaných priznal vinu a zobral ju celú na seba.

Na 5.novembra bol stanovený termín pojednávania, ktorý bol však z dôvodu náhlej choroby sudcu odročený na 10.12.2018. Existuje dôvod na obavu, či sa na pojednávanie dokážu dostaviť všetci svedkovia udalosti a rovnako poškodení, pre svoju ťažkú sociálnu situáciu a zdravotný stav.