O psoch budeme rokovať s ministrom

Hromadnú pripomienku Zvieracieho ombudsmana podporilo takmer 2000 ľudí. Minister životného prostredia sporný návrh zastavil.

Bratislava, 20.3.2019 –  Iniciatíva Zvieracieho ombudsmana priniesla želaný úspech. Ako informovalo ministerstvo životného prostredia, minister Sólymos zastavil legislatívny proces prijímania nového návštevného poriadku TANAP, podľa ktorého by už psy v Tatrách so svojimi majiteľmi na túry nemohli.

Hromadnú pripomienku k novému návštevnému poriadku TANAP z dielne Zvieracieho ombudsmana podpísalo v priebehu necelých dvoch týždňov takmer 2000 ľudí.

Minister tiež informoval, že je nutné nájsť konsenzus a bude rokovať so všetkými zainteresovanými.

Zvierací ombudsman pripomienkoval, že doteraz mali psy do TANAP-u prístup za podmienky, že budú uviazané, avšak správa národného parku navrhla spísnenie, keďže mnohí turisti to nerešpektovali a psy pobiehali voľne a naháňali chránené zvieratá. Hoci chápeme, že nedodržiavanie tohto opatrenia zo strany majiteľov zvierat si vyžaduje tvrdšie postupy v záujme ochrany jedinečnej tatranskej prírody, celoplošný zákaz pohybu psov v TANAP-e možno považovať za neprimerane reštriktívny krok, ktorý postihne všetkých majiteľov bez rozdielu – aj disciplinovaných návštevníkov. Domnievame sa, že naše prírodné bohatstvo by nemalo byť psíčkarom upierané iba preto, že časť návštevníkov nerešpektuje platné pravidlá,” zdôvodňovala Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

 

Preto sme navrhli namiesto celoplošného zákazu radikálne zvýšenie pokút za pohyb v TANAP-e so psom, resp. iným zvieraťom, ktoré nie je uviazané na vôdzke, a to až na úroveň 2 000 eur. 

 

Len takéto opatrenie nebude zbytočne a vopred trestať poctivých majiteľov psov, ktorí navštevujú Vysoké Tatry a takto vysoko určená sankcia zároveň zodpovedá aj spoločenskej nebezpečnosti a závažnosti priestupku a je primeraná chránenému záujmu, ktorým je v tomto prípade ochrana tatranskej prírody.

 

Zvierací ombudsman sa tak pridal k viacerým kritikom navrhovaného návštevného poriadku TANAP. Domnievame sa, že ochrana prírody môže ísť aj ruka v ruke s povolením pre psy. Dokazujú to návštevné poriadky národných parkov po celej Európe, napríklad Triglavského národného parku v Slovinsku alebo národného parku Hohe Tauren v Rakúsku, kde je, ako aj vo všetkých národných parkoch v Rakúsku, povolené vstupovať na celé územie so psom. Ten však nesmie byť pustený na voľno.